Disclaimer

Aan deze website van 'Van Limpurg' is de grootste zorg besteed. Toch kunnen er desondanks onjuistheden en/of onvolledigheden in voorkomen.

Aan deze website kan onder geen enkele voorwaarde rechten worden ontleend.

Alle genoemde adviesprijzen zijn inclusief BTW.